Hirdetések április 7.

  • Április 9-én kedden este 18 órától az ünnep közeledtére való tekintettel a Warren csoport helyett énekkari próbát tartunk
  • Április 10-én a hivatali időt a szokott rend szerint megtartjuk. Az imaközösség elmarad.  17:30-ra várjuk nagytiszteletű  Karsai Eszter lelkipásztort és Száday László egyházlátogatókat. A bibliaóra a templomban lesz, az  igehirdetés szolgálatát vendégünk végzi. Szeretettel várunk mindenkit!
  • Április 11-én csütörtökön délelőtt 10 órától levestészta készítésre várunk mindenkit. Délután a szokott rend szerint az angolórákat megtartjuk. . 
  • Április 13-án szombaton délelőtt 10 órától Nőszövetség.
  • A korábban április 13-ára szombatra meghirdetett húsvéti, gyerekeknek szólól foglalkoztató délután 14-én, virágvasárnap délután 14 órától lesz megtartva.
  • Ünnepi istentiszteletek rendje: Virágvasárnap délelőtt 10 órától istentisztelet, délután 14 órától játékos foglalkoztató gyerekeknek. Bűnbánati istentiszteletet április 17-18-án (szerda-csütörtök) este 18 órától tartunk. Nagypénteken délelőtt 10 órától tartunk úrvacsorás ünnepi istentiszteletet. Húsvét 1 és 2. napján délelőtt 10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztelet tartunk! Szeretettel várunk mindenkit!
  • A gönci kirándulásra még maradt 3 hely, ha valaki szeretne velünk tartani kérjük, hogy iratkozzon fel. Telkibányán fogunk ebédelni, a menü megtalálható a gyülekezeti terem asztalán, kérjük mindenki válassza ki a számára megfelelő menüt. A jelentkezési listára mindenki írja fel az életkorát.  
  • A szórólapokon megtalálhatóak a gyerekeknek szervezett nyári programok. Kérjük, hogy a testvérek juttassák el a gyerekekhez, fiatalokhoz!
  • Szeretettel hívjuk fel a testvérek figyelmét az adó 1%-ára , a Református Egyház adószáma 0066. Alapítványunk adószáma a lap alján található! Köszönjük!

Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora!